Raftet Standarte - Hi280

Përshkrimi

Raftet Standarte - Hi280

Projektimi i sistemit të rafteve tona HI-280 shfrytëzon një metodë ndërtimi inteligjente. Projektimi i tij bazohet në një numër minimal komponentësh; baza e sistemit janë kolonat dhe raftet e përbëra nga çelik të para-galvanizuar të gradës së lartë.

Shumëllojshmëria e aplikimeve është e pafundme, HI-280 mund të ndërtohet si sistem raftesh tradicional ose si instalim në lartësi me dysheme mes niveleve.

I përshtatshëm për qëndrim më vete dhe përzgjedhje të shërbyer manualisht dhe zona magazinimi për ruajtje qëndrore plotësisht të automatizuar, sistemi i rafteve HI-280 është sistemi i magazinimit më fleksibël dhe i gjithanshëm për manovrimin e pjesëve të vogla.

Gama

Raftet Standarte - Hi280

Sistemi i rafteve Hi280 fabrikohet me çelik të para-galvanizuar në një linjë prodhimi plotësisht automatike, duke rezultuar në një produkt me qëndrueshmëri dhe cilësi të lartë. Projektimi është bazuar në parimin e numrit më të ulët të mundshëm të komponentëve. Mungesa e nevojës për përforcimin e mbajtëseve të kryqëzuara ka rezultuar në një projektim që ofron magazinimin maksimal për thellësinë e tij.

Përmasat e Rafteve

Nga thellësi raftesh prej 300-1000 mm dhe gjatësi deri në 2500 mm, me kolona, lartësia e të cilave është e ndryshueshme mes 1000-4600 mm për projektime standarde, te instalimet e larta ku sistemi mund të ndërtohet deri në një lartësi prej 15000 mm.

Kapaciteti i Rafteve

Kapaciteti i ngarkimit për raft varjon nga 75kg në 400kg për një ngarkesë të shpërndarë njëtrajtshmërisht. Sistemi i Rafteve Hi280 është i pajisur me një listë të konsiderueshme aksesorësh.

Specifikimet

Raftet Standarte - Hi280

Sistemi i Rafteve Hi280 është i ndërtuar nga çelik i para-galvanizuar dhe është projektuar të kërkojë numrin minimal të komponentëve.

Përmasat
Thellësia: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm
Gjatësia: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 mm
Lartësia: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600 mm  (dhe në shumëfishime deri në 15000mm)

Ngarkesa
Kapaciteti i ngarkimit: 75kg në 400kg për raft UDL

Lustra
Komponentët e kornizës dhe rafteve janë fabrikuar sipas standartit në çelik të para-galvanizuar.