Zgjidhje të Magazinimit në Paleta Stivuese

Krijoni ruajtje funksionale dhe logjike në magazinë me sistemin e duhur të paletës stivuese.

Paleta stivuese mund të konfigurohet në një shumëllojshmëri mënyrash dhe sistemesh, në varësi të kërkesave të klientëve dhe ngarkesës së paletës.

Qoftë ushqim i ngrirë në një magazinë të ftohtë duke përdorur raftet Fut-brenda ose raftet e lëvizshme (MOVO), ose mallra t rëndë, si produktet “preferohet të përdoren para datës” që ruhen në sistemin FIFO (hyn i pari del i pari) të paletës rrjedhëse, të gjithë mallrat e ruajtur në paleta do të ruhen në mënyrë ideale me një nga këto metoda duke qenë se kjo ofron ekonomi optimale në ruajtje.

Klikoni këtu për një krahasim të sistemeve të ndryshme të paletave stivuese që të siguroheni se do të merrni të duhurën për magazinën tuaj.

 • Standarte P90 me Rreshta të Gjerë

  Standarte P90 me Rreshta të Gjerë

  Ende forma më e përdorur e magazinimit në kate: Paletat e vendosura në raftet e gjera nuk janë objekt i ndonjë kufizimi në planimetri dhe arrihen lehtësisht kurdoherë.

 • Paleta Stivuese të Lëvizshme

  Paleta Stivuese të Lëvizshme

  Paleta Stivuese e Lëvizshme – MOVO shfrytëzon hapësirën e një magazine deri në maksimumin e saj, duke kursyer deri në 40 % të hapësirës së Paletës Stivuese tradicionale.

 • Paleta stivuese shumëkatëshe

  Paleta stivuese shumëkatëshe

  Paletat stivuese shumëkatëshe sigurojnë vendkalime të cilat janë ndërtuar brenda strukturës së paletave, duke krijuar korsi manuale përzgjedhjeje në nivele të ndryshme.

 • Paleta stivuese me rreshta të ngushtë

  Paleta stivuese me rreshta të ngushtë

  Paleta stivuese me rreshta të ngushtë është opsioni kursim hapësire nëse hapësira e dyshemesë është e limituar: kapacitet magazinimi maksimal, akses i shpejtë në çdo paletë dhe porosi e shpejtë e para zgjedhur nga rafti.

 • Njësia përzgjedhëse – Rrjedha e kutisë së kartonit

  Njësia përzgjedhëse – Rrjedha e kutisë së kartonit

  Rrjedha e kutisë së kartonit e Dexion është ndërtuar ose si njësi e palëvizshme ose e pajisur me rrota të bllokueshme për ndryshime të shpejta dhe të thjeshta kur kërkohen ndryshime në planimetri.

 • Njësia Nxirr-Jashtë

  Njësia Nxirr-Jashtë

  Njësitë e Paletave Nxirr Jashtë bëjnë të mundur lëvizjen e paletave para dhe pas, të ngjashme me sirtarët, edhe me kapacitet maksimal deri në 1000 kg.

 • Paleta Stivuese Fut Brenda

  Paleta Stivuese Fut Brenda

  Ideale për të magazinuar sasi të mëdha të të njëjtit lloj malli: hapësira juaj ekzistuese mund të shfrytëzohet deri në 90% më efektivisht sesa me sistemet tradicionale të magazinimit në paleta.

 • Sistemi Palete Vajtje Ardhje

  Sistemi Palete Vajtje Ardhje

  Sistemi i paletave vajtje ardhje Dexion është një zgjidhje magazinimi gjysmë-automatike për manovrimin e mallrave brenda kanaleve, i ngjashëm me strukturën fut brenda.

 • Vagonët Shty-Mbrapa

  Vagonët Shty-Mbrapa

  Stivosja shty mbrapa për paletat stivuese. Paletat vendosen në karroca ose vagonë sipas parimit hyn i pari del i fundit (FILO).

 • Rrulët Shty-Mbrapa

  Rrulët Shty-Mbrapa

  Paleta Stivuese shty mbrapa për ruajtjen në paleta. Paletat vendosen në rrota/rrula sipas parimit hyn i pari del i fundit (FILO).

 • Rrjedha e Paletës

  Rrjedha e Paletës

  Sistemi i rafteve së paletës rrjedhëse shty-përmes përdoret kryesisht për të ruajtur sasi të mëdha të të njëjtit lloj mallrash në paleta sipas parimit hyn i pari, del i pari (FIFO).