Njësia Nxirr-Jashtë

Përshkrimi

Njësia Nxirr-Jashtë

Njësitë e Paletave Nxirr Jashtë bëjnë të mundur lëvizjen e paletave para dhe pas, të ngjashme me sirtarët, edhe me kapacitet maksimal deri në 1000 kg.

Në pozicionin e zgjatur, një person mund të aksesojë më lehtësisht të gjithë paletën. Njësia Nxirr Jashtë liron distancën e hapësirës së tepërt që duhet sipër paletave duke e bërë magazinimin tuaj më efikas.

  • Rrit kapacitetin e magazinimit
  • Krijon hapësirë
  • Lehtëson aksesin
  • Normë e shtuar përzgjedhje
  • Ambient i mirë pune

Njësia Nxirr Jashtë do t’ju kursejë si hapësirë edhe kohë, gjithçka ndërkohë që siguron një ambient pune të mirë me përzgjedhje ergonomike.

Duke instaluar njësitë nxirr jashtë në paletë tuaj stivuese mund të rritet numri i paletave po ashtu edhe i vendeve të përzgjedhjes, duke zënë të njëjtën hapësirë si më parë. Distancat më të shkurtra të veprimtarisë lejojnë përzgjedhje më të shpejtë dhe më efikase, ndërkohë që njëkohësisht lirojnë hapësirë të vlefshme dyshemeje.

Përzgjedhja nga Paleta:  ... nga Njësia Nxirr Jashtë:

Shmang rrezikun e aksidenteve dhe dëmtimeve në punë ndërsa përzgjedh nga paleta.

Me njësitë nxirr jashtë ju përfitoni ambient të mirë pune dhe rrezik më të ulët për aksidente

 

Rrit numrin e vendeve të përzgjedhjes

Pa njësinë nxirr jashtë: Me njësinë nxirr jashtë:
Vendet e përzgjedhjes: 6 Vendet e përzgjedhjes: 9

 

Rrit numrin e vendeve të paletës

Pa njësinë nxirr jashtë: Me njësinë nxirr jashtë:
Vendet e përzgjedhjes: 6 Vendet e përzgjedhjes: 9

 

Kursen kohën dhe distancën e ecjes:

Pa njësinë Nxirr Jashtë: 

Me njësinë Nxirr Jashtë:

Gama

Njësia Nxirr-Jashtë

1. Modeli: RPU-U 1000 E 62

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 1000 E 62 Lloji i paletës: Euro
Faqja e ngarkesës së paletës: 800 mm
Pesha max. e paletës: 1000 kg
Kapaciteti i fragmentit: 62% / 769 mm
Lartësia e njësisë: 89 mm
Përmasat: 884 x 1272 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

2. Modeli: RPU-U 1000 V 62

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 1000 E 62 Lloji i paletës: Volvo "L" type/ Euro
Faqja e ngarkesës së paletës: 820 / 800 mm
Pesha max. e paletës: 1000 kg
Kapaciteti i fragmentit: 62% / 769 mm
Lartësia e njësisë: 89 mm
Përmasat: 898 x 1272 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

3. Modeli: RPU-U 650 E 70

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 650E 70 Lloji i paletës: Euro
Faqja e ngarkesës së paletës: 800 mm
Pesha max. e paletës: 650 kg
Kapaciteti i fragmentit: 70% / 868 mm
Lartësia e njësisë: 89 mm
Përmasat: 884 x 1272 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

4. Modeli: RPU-U 650 V 70

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 650V 70 Lloji i paletës: Volvo "L" type / Euro
Faqja e ngarkesës së paletës: 820 / 800 mm
Pesha max. e paletës: 650 kg
Kapaciteti i fragmentit: 70% / 868 mm
Lartësia e njësisë: 89 mm
Përmasat: 898 x 1272 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

5. Modeli: RPU-U 650 E 100

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 650E 100 Lloji i paletës: Euro
Faqja e ngarkesës së paletës: 800 mm
Pesha max. e paletës: 650 kg
Kapaciteti i fragmentit: 100% / 1240 mm
Lartësia e njësisë: 173 mm
Përmasat: 884 x 1272 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

6. Modeli: RPU-U 1000 ES 93

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 1000ES 93 Lloji i paletës: Euro
Faqja e ngarkesës së paletës: 1200 mm
Pesha max. e paletës: 1000 kg
Kapaciteti i fragmentit: 93% / 785 mm
Lartësia e njësisë: 170 mm
Përmasat: 1282 x 874 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

7. Modeli: RPU-F 1000 ES 93

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-F 1000ES 93 Lloji i paletës: Euro
Faqja e ngarkesës së paletës: 1200 mm
Pesha max. e paletës: 1000 kg
Kapaciteti i fragmentit: 93% / 790 mm
Lartësia e njësisë: 100 mm
Përmasat: 1284 x 878 mm
Përdorimi: Dysheme

 

8. Modeli: RPU-U 1000 C 55

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 1000C 55 Lloji i paletës: Chep
Faqja e ngarkesës së paletës: 1200 mm
Pesha max. e paletës: 1000 kg
Kapaciteti i fragmentit: 55% / 575 mm
Lartësia e njësisë: 91 mm
Përmasat: 1285 x 1069 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

9. Modeli: RPU-U 1000 CS 62

Pallet Pull Out Unit Model: RPU-U 1000 CS 62 Type of pallet: Chep
Faqja e ngarkesës së paletës: 1000 mm
Pesha max. e paletës: 1000 kg
Kapaciteti i fragmentit:
62% / 769 mm
Lartësia e njësisë: 91 mm
Përmasat: 1085 x 1269 mm
Përdorimi: Binarë ose Dysheme

 

Modele dhe ngjyra të tjera (ngjyra standarte: Blu, RAL 5010) janë të disponueshme sipas kërkesave.

Ne jemi shumë elastik në projektimin dhe fabrikimin e zgjidhjes optimale për nevojat tuaja.

Specifikimet

Njësia Nxirr-Jashtë

Kat me njësi Nxirr Jashtë për rrotull PVC:

Mallrat e magazinuar: rrotull PVC
Të manovruara me: Vinç
Kapaciteti i fragmentit: 100%
Pesha/nivel deri në 600kg

 

Kat me njësi Nxirr Jashtë për kallëpet e rënda:

Mallrat e magazinuar: Kallëpe
Të manovruara me: Vinç
Kapaciteti i fragmentit: 70%
Pesha/Njësi Pull-Out deri në 2000kg

 

Kat me njësi Nxirr Jashtë për Fletë Çeliku:

Mallrat e magazinuar: Fletë Çeliku
Të manovruara me: Vinç
Kapaciteti i fragmentit: 100%
Pesha/nivel deri në 1000kg