Paleta stivuese me rreshta të ngushtë

Përshkrimi

Paleta stivuese me rreshta të ngushtë

Paleta stivuese me rreshta të ngushtë është opsioni kursim hapësire nëse hapësira e dyshemesë është e limituar: kapacitet magazinimi maksimal, akses i shpejtë në çdo paletë dhe porosi e shpejtë e para zgjedhur nga rafti.

Avantazhi kryesor i paletës stivuese me rreshta të ngushtë është kombinimi i porosisë së shpejtë të para caktuar dhe shfrytëzimi më i mirë i mundshëm i hapësirës. Ky ndërtim kompakt përdoret në një shumëllojshmëri të madhe industrish ku hapësira e magazinimit është e limituar. Lartësia dhe thellësia e ndryshueshme e rafteve dhe binarët mbështetës me lartësi të adaptueshme sigurojnë fleksibilitet maksimal dhe rreshtat hapësirë-kursyes mund të punohen me stivues “hight-lift”, “man-down”, ose me stivues me porosi të paracaktuar “man-up” – për sistemim dhe gjetje të volitshme të paletës ose për porosi të shpejtë të paracaktuar direkt nga paleta.

Projektuar posaçërisht vagonët e ngushtë ose vinçat, kërkohen të lejojnë manovrimin në rreshtat  e ngushtë mes rafteve. Manovrimi i pajisjeve është shpeshherë tepër i automatizuar dhe drejtohet me rrjet elektrik ose shina.

Dobitë:

•    100% të aksesueshme në paletat individuale
•    Konfigurimi më i mirë për magazinim, ngjeshje dhe efikasitet maksimal
•    Shfrytëzim më i mirë i hapësirës
•    Kosto shtesë për mjetin-pirun të specializuar kompensohet nga vlera e shtuar e shfrytëzimit të përmirësuar të hapësirës
•    Shfrytëzim më i ulët i hapësirës për paletën e ruajtur

Gama

Paleta stivuese me rreshta të ngushtë

Paleta stivuese me rreshta të ngushta e Dexion shfrytëzon optimalisht hapësirën e çdo dyshemeje të dhënë, hapësirë ruajtje dhe lartësi magazine të dhënë (deri në 12m lartësi), ndërkohë që lejon akes individual ndaj të gjithë paletave. Kombinon shpejtësinë e xhiros dhe aksesin ndaj paletave individuale të sistemeve të Paletave Stivuese të Ndryshueshme, por me shfrytëzim të shtuar të hapësirës kubike në dispozicion.

Specifikimet

Paleta stivuese me rreshta të ngushtë

Sistemet e paletave stivuese janë projektuar sipas përmasave të standartizuara të paletave për të siguruar shfrytëzim optimal të hapësirës në dispozicion.

Ekzistojnë tre stile binarësh; Binarë Katrorë të Hapur ose të Mbyllur dhe I-Binari i ri.

  • Lartësi deri në 12 metra
  • Ngarkesa për kat deri në 20000 kg
  • Ngarkesa për ndarje deri në 5500 kg
  • Lartësia e ndarjeve deri në 3500 mm
  • Gjerësia e ndarjeve deri në 5000 mm