Kuverta dhe Raftet me Rrjetë Teli

Përshkrimi

Kuverta dhe Raftet me Rrjetë Teli

Kuverta/Rafti prej Rrjete qëndron mbi binarët epaletave stivuese dhe vepron si raft. Kjo ofron një zgjidhje alternative të kuvertës së drurit dhe panelit të fortë prej çeliku.

Rafti i rrjetës është i përshtatshëm për ruajtje pakosh të vogla në nivele të arritshme, ruajtje të përmasave jo standarte të paletave dhe për të ofruar mbrojtje për operativët dhe makinistët e mjetit-pirun që punojnë në tunelet mes kateve.

Rafti i rrjetës është ideal për përdorim në magazinë ambienti, por edhe në depo të freskëta dhe frigoriferë meqenëse lejon shpërndarjen e njëtrajtshme të ajrit, pra edhe të temperaturës.

Kuverta/Rafti prej Rrjetelejon gjithashtu lëshimin e ujit të spërkatësit në rast zjarri, duke ofruar një alternativë më të sigurt se raftet prej druri.

Gama

Kuverta dhe Raftet me Rrjetë Teli

Kuverta dhe Rafti prej Rrjete Teli janë të disponueshëm në një shumëllojshmëri projektimesh.

E derdhur (Projektimi ujëvarë) që qëndron mbi binarin dhe rrjetat e pjerrëta mbi buzët e parme dhe të pasme.

Binari standard Derdhur brenda, që qëndron brenda binarit standat me një kënd çeliku 90 gradë që mbështetet mbi vetë binarin. (Ky version është i disponueshëm në një projektim për punë më të rënda siç përdoret për sistemet e vendkalimit)

Binari i shkurtër Derdhur brenda, që qëndron mbi binarin e shkurtër duke i dhënë një lëmim të plotë mbi nivelin e binarit.

Specifikimet

Kuverta dhe Raftet me Rrjetë Teli

Kuvertat dhe Raftet prej Rrjete Teli janë të disponueshme me lëmim prej boje ose të galvanizuara.

Panelet e shumëfishta mund të përdoren në nivel binari për të ofruar mbulim të plotë dhe ngarkesa i panelit mund të jetë deri në 1500kg UDL.

Projektimi standart përfshin rrjetën e telit të salduar në shufrat mbështetëse që më pas vendosen në binarin e paletës stivuese për të ndihmuar shpërndarjen e peshës.
Projektimi për pesha të rënda përfshin përdorimin e rrjetës prej çeliku të presuar me kënde prej çeliku 90 gradë që qëndrojnë mbi binarët e paletës stivuese.