Shëndeti dhe Siguria

  • Shëndeti dhe Siguria

Shëndeti dhe Siguria

Ka arsye të qarta etike dhe ligjore për të pasur shëndet të mirë dhe parime sigurie, megjithatë, Dexion njeh gjithashtu ndikimin pozitiv që ka në performancën e përgjithshme të biznesit. Ka avantazhe të dallueshme për të siguruar një ambient pune të sigurt dhe të shëndetshëm për stafin tonë, duke reduktuar rastet e aksidenteve dhe sëmundjeve. Është kritike të mbajmë nivelet e duhura të burimeve për të siguruar që të ruhen parimet tona të shëndetit dhe sigurisë brenda organizatës sepse kjo zonë është e rëndësisë parësore për ne.

Brenda kompanisë ka një kulturë pozitive e cila mbështetet në mënyrë aktive nga menaxhuesit me përvojë. Me evoluimin e biznesit tonë ne përshtatemi dhe ndryshojmë procesin tonë për të siguruar se plotësohen faktorët e shëndetit dhe sigurisë.